Symtom vid posttraumatisk stress

PTSD symtom
PTSD kan få dig att känna dig bortkopplad från den övriga världen

Efter ett trauma kan du uppleva olika sorters symtom. Dessa symtom behöver inte vara ett tecken på att du lider av posttraumatisk stress, men det kan vara det. Du kan ha några, eller flera av symtomen som är vanliga i samband med trauma.

Man brukar dela in symtomen vid PTSD i tre olika kategorier som du kan läsa mer om nedan. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@posttraumatiskstress.com. Du kan också göra vårt PTSD-test.

Vi vill betona att du inte kan ställa någon diagnos via nätet. För att få en diagnos måste en utredning göras. Se istället det här som en indikation på om det kan vara dags att uppsöka vård för dina problem.

Återupplevande

 • Intensiva minnesbilder av den traumatiska upplevelsen.
 • Känslan av att återuppleva den traumatiska händelsen igen (flashbacks).
 • Mardrömmar.
 • Känslan av panik när du påminns om traumat.
 • Ökade hjärtslag, illamående, muskelspänningar eller svettningar när du påminns om traumat.

Undvikande

 • Undvikande av aktiviteter som påminner dig om traumat.
 • Svårigheter att minnas specifika detaljer som är kopplade till traumat.
 • Minskat intresse för aktiviteter och allmän känsla av trötthet.
 • Känslan av att vara frånkopplad från andra människor och upplevelsen av att vara likgiltighet.
 • En känsla av att din tid är utmätt eller kort (du gör inga framtidsplaner, som giftemål, karriär, barn etc).

Ångest

 • Svårigheter att somna eller hålla sig sovande.
 • Känsla av ilska och irritation.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Hyperaktiv.
 • Känslan av att hela tiden vara på helspänn.

Hur du påverkas kan skilja sig åt beroende på om du är barn eller vuxen. Läs mer om det här:

Om du upplever flera av dessa symtom kan du göra PTSD-testet som finns på den här sidan eller vända dig till vården för att få hjälp. Här nedan finner du en lista på vart du kan söka hjälp:

Vårdguiden: Telefonnummer 1177.

Din närmsta vårdcentral. 

Privata psykologer:

Birger MöellTelefonnummer: 070-485 18 93.