Psykisk misshandel vuxna

Psykisk misshandel kan få dig att tvivla på dig själv och ditt eget förstånd
Psykisk misshandel kan få dig att tvivla på dig själv och ditt eget förstånd

Psykisk misshandel är en allvarlig form av misshandel, där den som utsätts kränks på ett emotionellt plan. 


Denna sida innehåller bland annat: 

(se även barn och psykisk misshandel)


Varaktig psykisk misshandel kan leda till panikångest, depression och posttraumatisk stress. Psykisk misshandel kan förekomma i ett förhållande, på en arbetsplats eller inom familjen.

Exempel på psykisk misshandel är till exempel:

 • Att bli förnedrad eller förlöjligad inför andra människor.
 • Att tvingas göra något som du inte vill.
 • Att någon berättar för dig att du är ful eller oattraktiv.
 • Att du får höra att ingen någonsin kommer älska dig lika mycket som din pojkvän eller flickvän.
 • Att tvingas välja mellan din pojkvän/flickvän och dina vänner och familj.
 • Att du blir kontrollerad
 • Att du blir ignorerad.

Den som utsätts för psykisk misshandel kan efter en tid få problem att känna igen sina egna känslor och lita på dem. Istället är det misshandlaren som kontrollerar sitt offers känslor, och genom aktiva handlingar styr över hur offret ska känna sig. Gradvis försvinner offrets egen vilja och självrespekt.

När det händer suddas gränserna för vad som är normalt och acceptabelt helt eller delvis ut.

Former av psykisk misshandel

nhatkycuocsong


 Sexuellt utnyttjande

En form av psykisk misshandel är sexuellt utnyttjande. Det är aldrig okej för någon att tjata sig till sex, framkalla dåligt samvete hos dig för att du inte vill ha sex eller manipulera dig att utföra en sexuell handling.

Mina tidigare flickvänner klagade aldrig när jag ville ha sex. Jag har faktiskt vissa behov som man och om du inte kan tillfredsställa dem vet jag inte om vårt förhållande kommer fungera

Du är alltid du som bestämmer över din egen kropp. Ett nej ska respekteras och när du sagt nej har ingen rätt att ifrågasätta eller diskutera.

Om någon verbalt eller genom våld tvingar dig till sex eller tvingar dig att utföra sexuella handlingar är det våldtäkt. Du kan läsa mer om våldtäkt här.

tumblr_static_61na5m5nebs4wg0c4wg44osoc


Hot av olika slag

Hot är en annan form av allvarlig psykisk misshandel. Även om din partner aldrig gjort verklighet av sina hot så är det misshandel att säga att om du inte gör si eller så kommer det få konsekvenser. Det behöver inte handla om hot om våld, utan kan handla om hot kopplat till ekonomi, familj eller känslor.

Din partner kan till exempel hota dig genom att säga att han eller hon kommer avslöja dina hemligheter, inte låta dig träffa era barn eller inte ge dig tillgång till er gemensamma ekonomi.


Materiell förstörelse

Att din partner kastar saker, förstör era gemensamma eller dina privata ägodelar under en argumentation eller i syfte att skrämma dig är emotionell misshandel.

Det spelar ingen roll “att det bara är saker”, handlingen är ändå hotfull och kan vara ett förstadium till fysiskt våld.

broken-cup-drawing-filtered


 Manipulering och normalisering

Problemet med psykisk misshandel är att den som befinner sig i emotionellt våld sällan ser det. Personen har blivit hjärntvättad och tror att han eller hon överreagerar eller har vanföreställningar. Därför kan psykisk misshandel pågå år efter år.

Manipulation är en form av psykisk misshandel där den som misshandlar får dig att se världen så som han eller hon vill att du ska se världen. Det kan till exempel handla om att du blivit befordrad på jobbet och din partner säger:

Älskling jag är verkligen glad för din skull. För mig är du alltid den sötaste, vackraste och smartaste kvinnan på jorden, men tror du verkligen att du kommer klara av ett så tufft jobb?

Först kan det tyckas vara en komplimang, men en kommentar som denna är en ulv i fårakläder. Misshandlaren kryper under ditt skinn genom att inta rollen av någon som vill dig väl. Så är det inte, och du ska inte acceptera den här typen av kommentarer.


 Förminskande

En person som misshandlar dig emotionellt kan få dig att tro att dina känslor är oviktiga och inte räknas. Genom att förminska dina känslor, drömmar och handlingar kan den som misshandlar få dig att tvivla på värdet av dina känslor och ambitioner.

Hur du kan lägga så mycket tid på att lära dig kinesiska är för mig en gåta. Har du inget viktigare att göra? Vi kommer ändå aldrig åka till Kina.

Att på det här sättet gå in och styra vad ens partner ska lägga sin tid på, och bedöma viktigheten och nyttan i partnerns intresse och aktiviteter är förminskande och ett försök att kontrollera.

Ett annat sätt att förminska kan vara att tala om för någon annan att han eller hon överreagerar på en händelse eller känsla. Att det är orimligt att bli upprörd över att det är stökigt hemma eller att ingen människa vid sina sinnens fulla bruk skulle bli arg över att ens pojkvän/flickvän glömt att handla för tredje gången inom loppet av en vecka.


Att kontrollera sin partner

Att söka kontroll över en annan människa kan sig uttryck på flera sätt. Från uppenbara handlingar och uttalade order om att partnern inte får träffa vänner och familj, till uppmaningar och “förslag” som kan tyckas ha sin grund i välmening och omtanke.

Jag är tycker att du ser tokläcker ut i den där klänningen och för min del får du gärna gå klädd sådär jämt, jag blir bara lite orolig för vad människor på din arbetsplats ska tycka.

Genom att ikläda sig rollen av någon som bara vill ditt bästa blir din partners försök att kontrollera dig svårare att etikettera som felaktiga och oacceptabla. Men den här typen av kommentarer är inget annat än ett mer sofistikerat sökande efter kontroll.

Att kontrollera någons mobil, facebook eller i detalj hålla sig uppdaterad om vad du gör och vem du är med är inte omtanke. Även om din partner påstår det. Istället är det integritetskränkande och inget du behöver acceptera.

mobile-phone-drawing-hand-drawn-vector-48152835-1


Fördummande och ignorerande

Om din partner genom ord eller handlingar får dig att känna dig dum, korkad eller ointelligent är också detta en form av psykisk misshandel. Han eller hon kan till exempel säga saker som:

 • “Jag orkar inte ens diskutera med någon som är så dåligt påläst som du”.
 • “Du är ju dum i huvudet, förstår du inte vad det är jag säger?”
 • “Men kära du, sov du dig igenom alla historielektioner i skolan eller vad är egentligen grejen”.

Fördummande eller ignorerande kan också ta sig uttryck i att din partner rycker på axlarna åt det du säger, suckar, låtsas somna eller bara går ifrån en diskussion.


Skuldbeläggande

Skuldbeläggande kan användas som ett vapen av misshandlaren för att rättfärdiga sitt beteende, men det kan också förekomma i mer systematisk form.

Någon som misshandlar psykiskt kan säga “om du bara vore lite mer medgörlig skulle jag inte behöva göra såhär”. Eller “om du hade lite mer självinsikt skulle jag slippa tala om för dig hur du ska bete dig”.

Skuldbeläggande kan också handla om att lägga över ansvaret för egna misslyckande och tillkortakommanden på sin partner. Det kan handla om att beskylla sin pojkvän eller flickvän för att inte vara tillräckligt stöttande. Tillräckligt kärleksfull eller tillräckligt hjälpsam.


Psykisk misshandel- en ond cirkel

Cycle_of_Abuse
1. Spänning byggs upp, 2, en incident inträffar, 3, försoning, 4, en period av lugn.

Ovan kan du se en cirkel av hur ett mönster av misshandel kan se ut. Det första som händer är att en spänning byggs upp, misshandel sker, efter det ber din partner om ursäkt och en period av lugn väntar.

Du vaggas in i tron av att den här gången kanske allt blir bra. Den här gången har min partner äntligen insett att han eller hon gör fel. Men det är i så gott som alla fall bara en illusion. Snart är du återigen tillbaka på ruta ett.

Den här cykeln kommer fortsätta upprepa sig, tills den dag din partner inte längre behöver be om ursäkt. För när du utsatts för emotionellt våld tillräckligt länge kommer din självbild vara så skör och skadad att du inte längre förmår se när den du har en relation med går över gränsen. När det händer finns inget incitament för försoning eller lugna perioder.

Din partner har tagit kontroll och bestigit den maktposition som är målet med misshandeln.

Att bryta den onda cirkeln

tumblr_m9s93l9Mmj1qkynm4

Därför är det så viktigt att bryta cirkeln tidigt. Innan det händer. Vilket ofta är lättare sagt än gjort, men det är möjligt. Här nedan ger vi några exempel på vad du kan göra om du känner att din partner behandlar dig på ett sätt som inte är okej:

  •  Ifrågasätt dina egna känslor. Om din partner får dig att känna dig på ett visst sätt på grund av elaka eller manipulativa kommentarer ställ dig själv frågan “om min vän beskrev samma situation, vad skulle jag råda honom eller henne att göra då?”.
  • Lita till din egen instinkt, om du känner att din partner går över en gräns, säg ifrån, fråga varför han eller hon gör som hen gör.
  • Förstå ditt eget värde, du är en egen person, dina känslor ska inte bestämmas av din partner. Fråga dig själv “vad behöver jag för att må bra?”, “mår jag bra i den situation jag befinner mig i idag?”.
  • Prata med den man eller kvinna du var innan du började tvivla på dig själv. Vad hade den personen sagt till dig?
 • Gå. Lämna honom eller henne som skadar dig. Kontroll är inte kärlek, maktutövande är inte att älska. Om människan du lever med inte förstår det är det bättre att lämna. För din egen skull, för människor runtomkring dig och för personen som utsätter dig för misshandel.

Vem misshandlar och kan personen förändras?

670px-Deal-with-Emotional-Abuse-Step-3

Både män och kvinnor misshandlar psykiskt i ungefär samma utsträckning. Psykiskt våld förekommer i såväl heterosexuella förhållanden som homosexuella förhållanden. Emotionell misshandel går att finna i alla samhällsklasser och både yngre och äldre kan utsätta sin partner för psykisk misshandel.   

Många kvinnor och män hamnar i en fälla där de frågar sig själva gång på gång varför den som misshandlar gör som hen gör. De vill förstå och är benägna att förlåta, och visst kan du förlåta att din partner har en dålig dag, gjort ett snedsteg, eller två snedsteg.

Men när psykiskt våld sätts i system så är aldrig problemet att offret inte var tillräckligt förstående eller förlåtande. Problemet är att den som misshandlar trots att ha blivit förstådd och förlåten gång efter annan väljer att fortsätta. Skälen att någon väljer att misshandla kan vara många, här nedan är några:

 • En tro på rätten att kontrollera och utöva makt.
 • En skev bild av relationer där ett ojämnställt förhållande är idealbilden.
 • En uppväxt där det normaliserats att den ena partnern är i makt och kontroll.
 • Missbruk av droger eller alkohol.
 • Personlighetsstörning, såsom anti-social eller narcissistisk personlighetsstörning.

Trots att det finns bakomliggande anledningar till att någon väljer att misshandla betyder det inte att personen i fråga inte har något val. Vi kan förstå varför en människa agerar som den gör. Men att vi förstår förändrar sällan någonting.

Någon som misshandlar rättfärdigar ofta sitt eget beteende. Lika skickligt som han eller hon bygger upp föreställningar i sitt offers huvud bygger misshandlaren upp ett försvar i sitt eget. Det är mycket möjligt att din partner verkligen tror att han eller hon agerar utefter vad som är bäst för dig. Men så är det inte.

Visst är det möjligt att någon förändrar sig, men vägen dit är lång, och så länge du förlåter och förstår är sannolikheten att en förändring kommer ske nästintill obefintlig.

Ingen kommer tacka dig för att du valde att stanna

alone-beautiful-girl-photography-Favim.com-947744
Till slut handlar det ändå vad du gör och hur du agerar. Du har rätt till trygghet och välmående. Men på samma sätt som ingen kan tvinga din partner att förändras kan ingen tvinga dig att lämna ditt destruktiva förhållande. Du måste ta dig den rätten.

Om din partner inte aktivt visar en vilja förändra sig, genom att till exempel börja gå terapi, sluta dricka eller sluta ta droger är den enda utvägen att lämna.

Det finns inget att hämta i ett förhållande där du utsätts för systematisk misshandel. Ingen kommer tacka dig för att du stannade. Du har inget att bevisa. Tänk på dig själv om en månad eller ett år, och ta ditt beslut efter hur den mannen eller kvinnan vill att livet ska se ut.

Att ha barn eller skaffa barn med någon som utsätter dig för psykisk misshandel kan få många negativa konsekvenser. Här kan du läsa om familj, barn och psykisk misshandel.