Psykisk misshandel och barn

Barn har rätt att växa upp i en trygg miljö där deras känslor lyssnas på och respekteras.
Barn har rätt att växa upp i en trygg miljö där deras känslor lyssnas på och respekteras.

Precis som när det kommer till vuxna som misshandlas emotionellt, är psykisk misshandel av barn problematisk för att de tecken som finns är så diffusa och svåra att lägga märke till. 


Denna sida innehåller bland annat: 

(se även vuxna och psykisk misshandel)


Där finns inga blåmärken eller brutna ben att upptäcka. Istället gör psykisk misshandel sår i skälen som kan vara livet ut om barnet inte får hjälp.

Att genom ord och handlingar få ett barn att känna sig övergivet, värdelöst, fult eller korkat är mycket allvarligt och kan få mycket svåra konsekvenser.

Vilka är barnen som misshandlas psykiskt och vem misshandlar?

original

Vi har ofta många förutfattade meningar när det kommer till barn som misshandlas. Det kan göra det ännu svårare för oss att upptäcka när ett barn far illa.

Ett exempel på en förutfattad mening är föreställningen att vanvård och försummelse av barn endast sker i det vi från samhällets sida ser som “dåliga familjer”. Det här är inte sant. Misshandel av barn förekommer i alla samhällsskikt. Barn växer upp under dåliga förhållanden i såväl arbetarfamiljer som familjer där föräldrarna är akademiskt skolade.

En annan föreställning vi har är att det ofta är någon från utsidan, en främling som psykiskt, fysiskt eller sexuellt misshandlar barn. Det stämmer inte heller. Absolut vanligast är det att misshandel sker inom familjen.

En annan illusion många lever under är att barn inte kan vara grymma och elaka mot varandra. Men faktum är att även ett syskon, kusin eller dagiskamrat kan skada ditt barn verbalt, fysiskt eller sexuellt.

Den vetskapen innebär inte
att vi ska gå runt och se alla i vårt barns närmiljö som ett potentiellt hot. Däremot kan det vara bra att vara medveten om och öppen för hur det ser ut.

Konsekvenser av psykisk misshandel mot barn

Att inte ha någon vuxen att prata med kan leda till att barn får svårt att förhålla sig till sina egna känslor.
Att inte ha någon vuxen att prata med kan leda till att barn får svårt att förhålla sig till sina egna känslor.

Precis som vuxna som utsätts för emotionell misshandel kan barn utveckla känslan av att inte ha något värde. Få ångestattacker och problem med tillit. 

Men barnmisshandel är också förödande i det avseendet att ett barn inte har någonting annat att jämföra med. Ett barn kan alltså inte se att en eller bägge föräldrarnas beteende är onormalt och fel. Där en vägg av trygghet, tillit och medvetenhet av vad som är rätt och fel ska ha byggts upp finns hos ett försummat barn ingenting att luta sig tillbaka mot.

Direkta följder för barn som saknar grundtrygghet kan vara svårigheter att reglera sina känslor. Barnet kan bli väldigt arg, ledsen eller oroligt i integrering med andra vuxna och barn. Det beror delvis på att barnet befinner sig i en hemmiljö där han eller hon aldrig vet vad som kommer hända.

I familjer där psykisk misshandel förekommer kan allt vara normalt ena dagen för att nästa dag vara katastrof. En handling som ena gången leder till att barnet får beröm kan nästa gång ligga till grund för ett vredesutbrott. Där fröken i skolan säger att barnet gjort ett superbra jobb med sin läxa kan en emotionellt misshandlande förälder säga “du ska inte tro att du är något” eller “nu hade du över fem fel igen, är det så jag uppfostrat dig?” . 

På lång sikt kan ett barn som växt upp i ett otryggt hem få problem med relationer. Barnet som nu är vuxen eller tonåring vågar inte lita till andras goda vilja. Eller ifrågasätter sin egen rätt att vara älskad och må bra. En rädsla för att bli övergiven eller lämnad kan ha utvecklats.

En rädsla som kan leda till klängighet eller oviljan att överhuvudtaget vilja ge sig in i ett förhållande.

Olika typer av barnmisshandel

tumblr_lgvl80Glw31qc700b


Sexuella övergrepp


Sexuella övergrepp är en form av barnmisshandel som kan förekomma enskilt men också i samband med psykisk misshandel och försummelse. Barn som utnyttjas sexuellt känner ofta på sig att någonting är fel. Dels kan de märka av att den vuxna är nervös i samband med den sexuella handlingen, men de känner ofta också ett kroppsligt  och känslomässigt obehag i och med det som händer.

Anledningen till att sexuella övergrepp av barn så ofta förblir en livslång hemlighet är den skam, rädsla och skuld som barnet känner. Alla dessa känslor är mycket starka känslor och gör att barnet inte vågar berätta.

Om ditt barn eller något annat barn antyder att han eller hon blivit utsatt för en sexuell handling ska du alltid ta det på allvar. Falska anklagelser eller fantasier är mycket ovanligt i dessa sammanhang. Du kan läsa mer om barn och sexuella övergrepp här.

tumblr_static_61na5m5nebs4wg0c4wg44osoc


Känslomässigt avvisande

En annan form av psykisk misshandel mot barn är att vara känslomässigt avvisande. Känslomässigt avvisande handlar om att inte ge barnet det forum han eller hon behöver för att kunna få sina känslomässiga behov tillgodosedda.

Ett barn som har mat, leksaker, kläder och är engagerat i fritidsaktiviteter kan fortfarande vara utsatt för psykisk misshandel i form av känslomässig negligering.

Anledningen till att föräldrar inte förmår att tillgodose sitt barns känslomässiga behov kan bero på fysisk sjukdom, psykisk sjukdom (ångest, depression etc.), egna negativa erfarenheter eller missbruk.

Barn som inte har en trygg miljö där de inte kan berätta om sina känslor för sina föräldrar kan i likhet med barn vars föräldrar misshandlar dem verbalt utveckla ångest, problem med känslomässig reglering och en vilsenhet i att etablera relationer med andra barn och vuxna.

I ett hem där ett barn blir känslomässigt negligerat finns inget utrymme för barnet att lära sig identifiera sina egna känslor och lära sig strategier för att hantera känslorna. Barnet är alltså utelämnat att på egen hand försöka lära sig och förstå sina egna tankar och reaktioner.

Den här typen av psykisk misshandel är mycket svår för omvärlden att uppmärksamma, just eftersom den är dold bakom en fasad av materiell tillfredställelse.

walking_away___by_djchi

Tecken på psykisk misshandel av barn

tumblr_m6v2rse5vH1rpbuavo1_500


Tecken på emotionell misshandel

 • Barnet drar sig tillbaka, uppträder nervöst och visar rädsla över att göra någonting fel.
 • Extra beteenden, till exempel extremt krävande, extremt passiv, extremt aggressivt.
 • Verkar inte ha någon stark koppling till förälder eller vårdgivare.
 • Ett överdrivet vuxet beteende där barnet intar en roll av att ta hand om och vårda andra barn. Beteendet kan också vara det motsatta. Alltså ett överdrivet infantilt beteende.

Tecken på fysisk misshandel

 • Skador i form av blåmärken, skärsår eller brännmärken.
 • Är vaksam och alltid på helspänn.
 • Skador som tycks ha ett mönster i form av till exempel en hand eller ett bälte.
 • Skräms av plötsliga handrörelser eller beröring.
 • Verkar undvika eller skrämmas av att gå hem.
 • Har kläder som verkar opassande för väderlek för att täcka eventuella spår av skador.

Tecken på sexuella övergrepp

 • Problem med att gå eller sitta.
 • Uttrycker eller visar ett intresse när det kommer till sex som inte stämmer överens med ålder eller sammanhang. Eller visar en kunskap inom sex som är utöver det normala.
 • Gör ansträngningar för att undvika en eller flera specifika personer utan någon uppenbar anledning.
 • Vill inte byta kläder framför andra eller undviker fysisk aktivitet.
 • Hos tonåringar, en tidig graviditet, speciellt alarmerande är det om barnet är under 14 år.
 • Barnet rymmer hemifrån.

Tecken på känslomässig negligering 

  • Har kläder som passar dåligt.
  • Problem med renlighet och hygien.
  • Sjukdom som inte behandlas.
  • Lämnas ofta ensam och tillåts leka på tider och platser som inte är passande för barnets ålder.
  • Kommer sent eller missar skolan eller andra aktiviteter.

Att prata med ett barn om psykisk misshandel

Ibland kan det vara svårt att veta hur vi ska prata med ett barn om känslomässiga saker.
Ibland kan det vara svårt att veta hur vi ska prata med ett barn om känslomässiga saker.

Om du misstänker att din partner misshandlar ditt barn psykiskt eller att något annat barn i din närhet far illa kan det vara bra att veta hur du pratar med barnet. Här nedan följer några tips och råd: 

 • Var lugn när du pratar med barnet. Det kan vara svårt att hålla tillbaka sina egna känslor när ett barn berättar något som är chockerande eller upprörande, men att du visar dig påverkad i form av oro, äckel, förnekande eller ilska hjälper inte barnet på något sätt. Istället är sannolikheten stor att barnet blir skrämt och stänger sig.
 • Lägg inte in några egna värderingar i det barnet berättar. Ställ inte heller några ledande frågor. Istället kan du fråga saker som “hur kändes det när x gjorde så”, eller validera barnets egna känslor genom att säga “jag förstår att det måste gjort dig väldigt ledsen, vad modig du är som berättar det här för mig”.
 • Att berätta om känslomässig eller fysisk misshandel är ofta ett enormt steg för ett barn att ta. Visa förståelse för det. Säg saker som “det som hänt är inte ditt fel”, bekräfta att du tar det barnet berättar på allvar och säg “du gjorde helt rätt som talade om för mig vad som hände”.
 • Om det barnet berättat för dig får dig att misstänka att du eller barnet befinner sig i fara så ska du aldrig agera på egen hand. Istället ska du kontakta människor vars profession är att hjälpa familjer i sådana här situationer.

Är det fråga om ett direkt hot mot barnet eller en situation där barnet varit utsatt för ett brott kan du ringa polisen på telefonnummer 11414. Har du anledning att tro att du eller barnet är i omedelbar fara ska du alltid ringa 112. Du kan också vända dig till BUP:s akutenhet.