Posttraumatisk stress hos vuxna

PTSD eller post-traumatisk stress disorder beskriver ett tillstånd som kan uppstå efter att vi upplevt en extremt skrämmande upplevelse. Här kan du hitta allmän information om PTSD.

Den som lider av posttraumatisk stress kan känna sig apatisk.
Den som lider av posttraumatisk stress kan känna sig apatisk.

Skrämmande upplevelser eller trauman kan vara alla typer av tillstånd där vi upplever att vi är i livsfara eller upplever en kränkning mot vår person.

Att uppleva en traumatisk upplevelse är alltid skrämmande. Alla traumatiska upplevelser leder däremot inte till PTSD. Om vi har gott stöd i vår omgivning kan vi uppleva en traumatisk händelse men klara av att gå vidare utan att utveckla PTSD-symptom.

Traumatiska upplevelser där det är vanligt att vi utvecklar PTSD kan vara, överfall, rån, våldtäkt, sexuella övergrepp, bevittnade dödsfall, naturkatastrofer och trauman i samband med migration.

För en del kan den traumatiska händelsen vara någonting som nyligen har upplevts, för andra kan det handla om en upplevelse i barndomen som har förblivit obearbetad.

PTSD-symptom kan delas upp i tre delar, återupplevande, undvikande och överspänning.

Återupplevande symptom handlar om att vi i vårt dagliga liv blir påmind om vår trauma och då återupplever den traumatiska händelsen. Vanliga former av återupplevande är flashbacks, skrämmande minnesbilder som gör att vårt trauma spelas upp på nytt som i en film när vi är vakna. Ett annat vanligt återupplevande symptom är mardrömmar som antingen direkt är kopplade till den traumatiska upplevelsen eller är otäcka mardrömmar som inte direkt verkar kopplade till det vi upplevt.

Undvikande av trauma påminnelser består i att inte utsätta oss för upplevelser som påminner oss om den traumatiska händelsen. Det kan handla om att aldrig berätta för någon om traumat eller att undvika ord eller platser som påminner om traumat. Påminnelserna leder till stark ångest och undvikts antingen helt eller hanteras med hjälp av säkerhetsbeteenden som gör att ångesten minskar när personen blir påminda om traumat.

Överspänning är kroppslig spänning som kommer som en följd av den traumatiska upplevelsen. Vid ett trauma upplever vi att vi befinner oss i livsfara och vår kropp går in i ett försvarstillstånd för att skydda sig. Den traumatiska upplevelsen leder också till långvarig stress som leder till kroppslig spänning. Överspänningen kan också leda till svårigheter att hantera ilska.

Efter trauma är det också vanligt att han andra problem som inte alltid faller inom ramen för PTSD. Trauma kan även leda till:

  • Ångest.
  • Koncentrationssvårigheter.
  • Isolering.
  • Missbruk.
  • Tvångstankar.
  • Depression.

Om du känner igen dig i många av de här symtomen kan du läsa vidare om posttraumatisk stress under fliken symtom. Känner du att du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss på info@posttraumatiskstress.com. Vi svarar gärna på frågor.