Internetbehandling


Ta tillbaka kontrollen över ditt liv!

Har du varit med om ett trauma och behöver hjälp med bearbetning för att kunna gå vidare? Då kanske vårt onlineprogram kan vara något för dig.

Med hjälp av leg psykolog Birger Moëll har vi utarbetat ett program som hjälper dig som varit med om ett trauma att processa upplevelser och gå vidare.

Endast 2000 kr

Med onlieterapi blir du flexibel när du bearbetar dina svårigheter. Du har tillgång till program, övningar och stöttning dygnet runt. Vårt program hjälper dig att hjälpa dig själv på dina villkor.

Informationen du lämnar till oss behandlas av psykologer som har tystnadsplikt.

 

Se även “hur anmäler jag mig” & FAQ


 


Hur fungerar onlineterapi egentligen?

Onlineterapi kan fungera på lite olika sätt. Vi kommer nu berätta hur vårt program är uppbyggt.

Till att börja med arbetar vi alltid med psykologstöd. Anledningen till det är att vi av erfarenhet vet att ett program som du utför med stöd ger bättre effekt. De flesta behöver någon som pushar dem och peppar dem när det känns tungt och någon att bolla tankar och känslor med.

Så en av de första sakerna som händer när du går med i programmet är just att du får kontakt med en legitimerad psykolog som sedan är ditt stöd under programmets gång.

Nästa steg är att du får tillgång till programmet. Programmet består av åtta delar som är indelade i fyra kapitel vardera. Det första kapitlet består av information kring posttraumatisk stress och övningar.

Övningarna kommer vara en central och viktig del i programmet. När du är klar med övningarna får du feedback av din psykolog.

 

Du kommer också att få sätta upp vilka mål du har med programmet och tillsammans med din psykolog utforma en plan för att nå dit.

Programmets nästkommande delar innehåller strategier för att kunna hantera ångest. Att skriva en traumaberättelse. Fortsatt information om traumas påverkan. Övningar och exponering. Du har i alla delar stöd av din psykolog via en chattfunktion.

När du är klar med programmet utvärderar du tillsammans med din psykolog om du lyckats uppfylla dina mål och om du känner dig redo att klara dig på egen hand.

Du kommer även efter att du är klar med programmet ha tillgång till alla material och övningar.


Hur gör jag för att anmäla mig?

Att anmäla sig till vårt program är smidigt och enkelt. Vi kommer nu berätta vad som händer när du anmäler dig till programmet. 


Du anmäler dig för evidensbaserad KBT på nätet för trauma och PTSD.

Din anmälan skickas iväg och besvaras av en psykolog inom 24 timmar.

Du är med i programmet!

Du får  inloggningsuppgifter till programmet samt kontaktuppgifter till psykologen som kommer vara in stödperson. Grattis, du har nu påbörjat din resa mot en bättre vardag!


Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som människor har om onlineterapi, hur det fungerar och hur det kan hjälpa just dig!

Jag är inte så bra på datorer, kan jag gå programmet ändå?

Vår programmerare svarar: Ja du kan gå programmet ändå. Du behöver inte ha några särskilda tekniska färdigheter och skulle det dyka upp problem så finns vi där för att hjälpa dig.

Vad är fördelen med KBT online?

Vår psykolog svarar: Innan jag svarar vill jag poängtera att jag inte säger att det ena är bättre än det andra. Men fördelarna med KBT online är att det når ut till alla människor. Vem som helst med en dator kan påbörja ett internetbaserat KBT program.

En annan fördel är att det gör dig flexibel, du har tillgång till material och stöd när du vill, även efter att programmet är slut.

KBT online är också billigare än traditionell behandling. Det kan gå fortare att få hjälp och du får göra saker i din egen takt.

Jag har inte lyckats bli hjälpt förut, kommer det här fungera?

Vår psykolog svarar: Vi kan aldrig garantera att någonting kommer fungera. Det vi kan garantera är att vi kommer göra vårt bästa för att hjälpa dig under programmets gång. Vi vill också att du ska nå dina mål och att du är nöjd är det viktigaste av allt för oss.

Kan jag betala via faktura?

Vår ekonomiassistent svarar:  Betalning sker via stripe. Kostnaden för hela programmet är 2000 kronor.

Kan jag påbörja programmet närsomhelst?

Vår kommunikatör svarar: I stort sätt kan du påbörja programmet närsomhelst. Det kan vara viss väntetid beroende på hur många som deltar under specifik. Men vi gör vårt bästa för att du ska kunna starta så fort som möjligt.

Jag känner en person som skulle passa för programmet, kan jag anmäla honom/henne?

Vår kommunikatör svarar: Nej det är bättre om du skickar en länk till personen och låter honom eller henne själv ta ställning, men det är fint av dig att du vill hjälpa!