Barn

Skilsmässa Barn & PTSD

PTSD och skilsmässa barn
Barn som är med om en skilsmässa kan utveckla PTSD

Ur ett barnperespektiv kan en skilsmässa vara traumatisk ur flera aspekter. Dels det oväntade i och omvälvande i att ens föräldrar beslutar sig för att gå skilda vägar, men också för att anknytningen till föräldrarna, så som den varit, bryts. Extra dramatiskt kan det vara om anknytningsprocessen till föräldrarna inte är fullbordad. 

En skilsmässa kan också innebära att barnet tvingas bevittna en rad konflikter. I vissa fall blir barnet i sig föremål för bråken. Våld i familjen är extra vanligt i samband med separationer och skilsmässor.

I undersökningar som gjorts har man kommit fram till att en av de händelser i samband med skilsmässa som har störts negativ effekt på barnen är eventuella vårdnadstvister. Föräldrarna kan i vissa fall pressa barnet att välja sida och ta ett beslut om vem hon eller han vill bo med. Något som ofta blir barnet övermäktigt. Rädslan att svika och den faktiska oviljan att välja ger upphov till ångest och stress.

Att barnet skuldbelägger sig själv, och tänker tankar som “om jag bara hade varit ett bättre barn”, “om jag hade varit snällare och hjälpt till mer” är också vanligt.

För att minimera risken för att ett barn mår dåligt krävs självinsikt hos föräldrarna. Kanske måste du som förälder inse dina begränsningar när det kommer till att ha ett objektivt perspektiv och ta råd av någon utomstående och oberoende.

Det finns forskning som visar på att föräldrar som varit medvetna om traumat en skilsmässa för med sig för ett barn kunnat förebygga traumat bättre än föräldrar som saknat den kunskapen. Att berätta för barnet vad det är som händer och ge barnet en känsla av kontroll är viktigt. Det är också viktigt att respektera barnet och att lyssna på vad han eller hon känner eller vill. Att kunna sätta sina egna behov åt sidan för en stund.

Även efter att en skilsmässa gått igenom fortsätter det ofta vara jobbigt för barnet. Att ge barnet chansen att gå och prata med någon kan ofta vara väldigt värdefullt. Hur mycket man som förälder än försöker finnas där och lyssna kan det ibland vara skönt att få prata med någon utomstående.

Det är också viktigt att du under och efter skilsmässan är observant på ditt barns beteende. Att han eller hon säger att allt är bra behöver inte betyda att allt är bra. Var observant om ditt barn plötsligt ändrar beteende, utseende eller umgänge.

Till sist, en skilsmässa är påfrestande även för vuxna. Därför har vi gjort en kategori där vi berättar mer om vad du som vuxen kan göra för att må bättre under en skilsmässa. Det är väldigt viktigt att du som vuxen mår okej om du ska orka hjälpa ditt barn genom den här svåra tiden.