Apatiska flyktingbarn

Depressed little girl

Apatiska flyktingbarn har på senare år uppmärksammats i svenska medier. Som resultat tillsattes en statlig utredning. Vissa hävdade att barnen manipulerade och imiterade i försök att få uppehållstillstånd. De som menar att problematiken med apatiska flyktingbarn är ett reellt problem hävdar att det apatiska tillståndet är ett resultat av bland annat de trauma barnen bär med sig från krig och flykt. 


När de väl hamnar i fysisk säkerhet, i mottagarländer som till exempel Sverige, kvarstår den emotionella pressen i form av osäkerhet kring framtid och utanförskap. Det i kombination med de tidigare upplevelserna kan göra barnet apatiskt.

Apatin kan ta sig olika uttryck och variera i grad. Från barn som inte vill gå till skolan till barn som måste sondmatas och inte reagerar på någon form av yttre stimuli.

När de väl vaknat upp ur sitt apatiska läge har de ofta kunnat redogöra för vad som hänt runtomkring dem. De lider alltså inte av någon minnesförlust från den period de varit okontaktbara.

Barnpsykiatrikern Göran Bodegård uppmärksammade år 2004 fenomenet Läkartidningen, där han förklarade att dessa barn ska ses och behandlas som sjuka. Då han inte tyckte att det fanns någon passade diagnos myntade han begreppet “depressiv devitalisering”.

Den statliga utredning som tillsattes kom bland annat fram till att det fanns frågetecken kring att apatiska flyktingbarn tycktes vara en problematik demografiskt isolerad till Sverige. Det var också främst flyktingar från Ryssland och Balkan som uppvisade apatiska symtom. Något som utredningen inte kunde förklara.

Istället gav Migrationsverket en alternativ förklaring som gick ut på att dessa barn vanvårdades av sina föräldrar för att framkalla det apatiska tillståndet. Så att barnet och familjen skulle få rätt att stanna i Sverige.

Frågan om de apatiska flyktingbarnen är alltså kontroversiell och den statliga rapporten kom senare att kritiseras av bland annat Rädda Barnen. Som påstod sig ha hittat ett samband mellan utsattheten för hot, våld, död och sexuellt våld och apati.